top of page

 

 

- Jsme držiteli ochranné známky SISPO pro  ZDRAVÉ OVOCE

•         Ovoce prodávané pod touto ochrannou známkou je vyrobeno za výrazně omezeného

           používání pesticidů a umělých hnojiv.

•         Proti škůdcům a chorobám se přednostně používá biologická ochrana

           (draví roztoči, ptactvo, slunéčka atd.).

•         Nezávadnost ovoce je garantována rozbory na obsah těžkých kovů.

•         Výroba ovoce je kontrolována Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce.

•         Podmínky výroby jsou v souladu s přísnými mezinárodními normami.

•         Ovoce se pěstuje v ekologicky nejvhodnějších oblastech, málo zatížených emisemi.

•         Právo používat ochrannou známku je udělováno pěstitelům vždy pouze pro jeden rok.

SISPO OVOCE JE PRODUKOVÁNO VÝHRADNĚ V ČESKÝCH ZEMÍCH. 

Chráněno ochrannou známkou ®

 

- Jsme členem spolku BioSad, jehož posláním je podpora rozvoje ekologické produkce

ovoce v ČR. Spolek poskytuje informace potřebné pro pěstitele zaměřené na výrobu kvalitního

a zdravotně nezávadného ovoce. Členy jsou ekologičtí sadaři, ale i pěstitelé v integrované produkci,

kterými jsme i my, dále výzkumníci i ovocnářské unie a další osoby. 

 

- Jsme členem Ovocnářské unie České republiky, zájmového sdružení

ovocnářů a školkařů všech typů podnikatelských subjektů, které sdružuje na 600 členů

s produkční plochou 11.500 ha intenzivních sadů a ovocných školek. 

 

- Jsme členem Východočeské ovocnářské unie, jež vytváří podmínky

pro spolupráci svých členů, propaguje jejich výrobky s poukazem na jejich regionální původ,

kvalitu a dostupnost. 

- Jsme certifikovaný producent Regionálního produktu Český ráj, jehož značka je

propůjčována produktům z oblasti tohoto regionu, které splňují snahu o ekologickou šetrnost,

originalitu a podíl ruční práce.

sispo-b.gif
logo_produkt.jpg
bottom of page